Club mansion

|

Canon EOS 7D | 1/30sec | F/2.8 | 17.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory

 

Canon EOS 7D | 1/60sec | F/2.8 | 40.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory

 

Canon EOS 7D | 1/40sec | F/2.8 | 50.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory

 

SHW-M250S | 1/15sec | F/2.7 | 4.0mm | ISO-320 | Off Compulsory

 

 

오랜만에 찾아간 클럽..

 

30대의 마지막 클럽? 아님 시작?

 

내일은 잊고 미친듯이 놀다~

 

 

 

이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 마포구 서교동 | 클럽맨션
도움말 Daum 지도
Trackback 0 And Comment 0